Geting / Wasp

Geting / Wasp

Getingen är tidig i år. Det var ca 5 getingar samtidigt som kalasade på blommorna och det har jag inte sett så tidigt på våren nån gång innan i år. Här är det blommor av krusbär som lockar. Klicka gärna på bilderna för att göra dem större.

The wasp is early this year. There were about 5 wasps who likes the flowers, and I have not seen that early in the spring anytime before this year. Here are the flowers of gooseberry that attracts. Please click on the pictures to make them bigger.