Grönfink unge / Greenfinch youth

En ung grönfink sitter i plommonträdet och myser i solen.
A young greenfinch sits in the plum tree and feel good in the sun.

Alla goda ting är tre / All good things are three

Efter alla goda tre så blev det en skrutt kvar efter att ekorren hade ätit.
After all the good three so it was a snufkin left after the squirrel had eaten.

Frö fluff / Seed fluff

Frö fluff / Seed fluff

Mjölkört eller rallarros har blommat över. Här kommer frö, dun och fluff.

Fireweed has blossomed over. Here comes the seed of down and fluff.

 

 

Hoppspindel / Jumping Spider

Hoppspindel / Jumping Spider

Jag är mycket imponerad av denna spindel. Den hoppar snabbt och långt.

I am very impressed by this spider. The jump fast and far.

 

Tretåig hackspett / Three-toed woodpecker

Äntligen har jag fått fota tretåig hackspett. Även om bilderna inte blev de bästa, så fastnade den på bilderna. Den är 23 cm stor och tecknad i svart och vitt. Hanen har gul hjässa och honan svart. Den har vit rygg ända upp i nacken och nästan helsvarta vingar. Den häckar sparsamt i främst äldre granskogar ( även fjällbjörksskog)  från Bergslagen norra Uppland och norrut. Den häckar också sällsynt och lokalt i övriga Svealand samt nordligaste Götaland. Källa: Svenska fågelboken av Lars Imby.

Finally I got to shoot three-toed woodpecker. Even if the pictures were not the best, then stuck it in the pictures. It is 23 cm high and cartoon in black and white. The male has a yellow head and black female. It has white back up by the neck and almost all-black wings. It breeds sparingly, primarily in older spruce (although birch forest) from Bergslagen northern Uppland and north. The nest also rare and locally in other Svealand and northern Götaland. Source: Swedish bird book by Lars Imby.

Tretåig hackspett / Three-toed woodpecker

 

 

Amerikanska blåbär / American blueberries

För första gången i mitt liv så har jag ätit amerikanska blåbär. Jättegott…i Sverige så är de blåa inuti, men dessa var vita och större. Jag fick en buske av mina kollegor när jag slutade på mitt gamla jobb. Nu kommer jag att tänka på er varje gång som jag äter dessa underbara blåbär. Ina hälsa till dina kollegor🙂

For the first time in my life I have eaten American blueberries. Yummy … in Sweden so, the blue inside, but these were white and larger. I got a bush of my colleagues when I stopped at my old job. Now I will think of you every time I eat these wonderful blueberry. Ina say hello to your colleagues🙂

Ros & Ringblomma / Rose & Calendula

Vackra blommor tillsammans, här i svart vitt.
Beautiful flowers together, here in monochrome.

 

 

 

Tre färger / Three colors

Naturen är fantastisk med alla färger som den bjuder på.
Nature is amazing with all the colors that it offers.