Linderödsvin / Linderod pig

Linderödsvin / Linderod pig

Förra helgen när jag var jag ute och åkte spark med hunden, så passerade jag dessa glada grisar som njöt av vårsolen.
Linderödssvinen trivs bäst när de får vistas utomhus, även vintertid, och har behållit sitt naturliga härdiga beteende. Linderödssvinet har sitt ursprung i det gamla, svenska skogssvinet, som strövade i Sydsveriges bok- och ekskogar fram till slutet av 1800-talet. Den gamla lantrasen växer betydligt långsammare än gödsvinen men de är härdiga och duktiga på att söka sin egen mat. Vikt: Galt ca 250 kg, sugga ca 150 kg.
Mankhöjd: ca 1 m. Antal ungar: 4-12 kultingar.
Medellivslängd: 8-10 år ibland upp till 20.
Äter: Allätare, men mest växter.

Last weekend when I was went out and kick sled with the dog, I passed this happy pigs that enjoyed the spring sunshine.
Linderod pigs are happiest when they are outdoors, even in winter, and has retained its natural resistant behavior. Linderod Pig originates in the old Swedish forest pig that roamed in southern Sweden beech and oak forests until the end of the 1800s. The old landrace grows significantly slower than fattening pig but they are hardy and able to seek their own food. Weight: Galt about 250 kg, about 150 kg sow.
Height: 1 m. Number of kids: 4-12 piglets.
Life expectancy: 8-10 years, sometimes up to 20.
Eats: Omnivorous, but most plants.

Sida vid sida / Side by side

Sida vid sida / Side by sideimg_2024-2Alla lämnar spår efter sig i ny snö. Här är katten, jag och hunden på väg till soptunnan en tidig morgon.

Everyone leaves traces in fresh snow. Here is the cat, me and the dog on the way to the dustbin an early morning.

 

Skogsvård / Forestry

Skogsvård / Forestry

Dessa bilder är tagna första januari i år. Just då var det lite snö en period efter det varma vädret. Alla skogsägare behöver sköta om skogen och gallra.

These pictures are taken first of January this year. Just then there was a little snow a period after the hot weather. All forest owners need to take care of the forest and felling.

 

En vacker vinterdag / A beautiful winter day

En vacker vinterdag / A beautiful winter day

Ja äntligen så är jag åter. Jag är lycklig…dator fungerar, bilder syns och texten syns. En otroligt härlig dag i februari vill jag visa dig. Träd, snö, hund och skidspår.

Yes finally, I’m back. I’m happy … computer works, images are visible and the text is visible. An incredibly beautiful day in February, I want to show you. Trees, snow, dog and ski trails.

img_1081-3img_1325-3img_1316-2img_1307-3img_1306-4img_1296-3img_1289-3img_1259-3img_1248-3img_1247-4img_1242-3img_1234-2img_1173-3

 

Ledarskap / Leadership

Ledarskap / Leadership

Åh så tråkigt det är…jag har fotat en massa härliga naturbilder, men jag kan inte lägga ut dem så länge som jag inte har en dator. Jag försöker att hitta meningsfulla ordspråk under tiden.
Mitt recept på ledarskap är enkelt. Man skall se till att medarbetarna får framgång. Då får man det själv också.

Oh so sad it is … I’ve photographed a lot of beautiful nature pictures, but I can not put them out as long as I do not have a computer. I try to find meaningful proverbs in the meantime.
My recipe for leadership is simple. You must ensure that employees receive success. Then you get it yourself too.

Talgoxe / Great tit

Talgoxe / Great tit

14-15 cm. Den största av de europeiska mesarna. Har svart huvud med vit kindfläck och svart mittband längs den gula undersidan. Det svarta bandet är bredare hos hanen, framförallt på buken. Ryggen är olivgrön, medan stjärt och vingar är blåaktiga. Näbben är ganska grov. Den finns i hela landet i de flesta biotoper, såsom trädgårdar, parker, löv- och blandskogar, men mindre vanlig i Norrlands inland.
Föda; Insekter, frön, talg och bröd.
Källa: Våra svenska fåglar i färg av Gustaf Rudebeck.
Fler bilder kan hittas på naturfoton.me

14-15 cm. The largest of the European tits. Has a black head with white cheek patch and black center stripe along the yellow underside. The black band is wider in males, especially in the abdomen. The back is olive-green, while the tail and wings are bluish. The bill is pretty rough. It is available nationwide in most habitats, such as gardens, parks, deciduous and mixed forests, but less common in Norrland.
Food; Insects, seeds, suet and bread.
Source: Our Swedish birds in color by Gustaf Rudebeck.
More pictures can be found on naturfoton.me