Myskoxe / Muskox

Myskoxe / Muskox

Järvzoo är en djurpark i Järvsö. Den stora myskoxen, tjuren, grymtade högt. Det var ett av de värsta ljudet som jag har hört i hela mitt liv. Blodet frös till is i mina ådror. Tänk dig ett rytande ljud från ett lejon…men tio gånger värre och han även doftade mycket starkt. Han gillade verkligen inte att få besök, det kan jag intyga. Han tog fart och stångade i ett träd intill stängslet. Alla vattendroppar som fanns i trädet, lämnade trädet direkt, det var som att ruska om en liten buske, vilka krafter. Klicka gärna på bilderna för att göra dem större.

Järvzoo is a zoo in Järvsö. The big muskox, the bull, grunting high. It was one of the worst sounds I’ve heard in my entire life. The blood froze into ice in my veins. Imagine a roaring sound from a lion…but ten times worse and he also smells very strong. He really did not like to be visit, I can certify that. He ran and hit in a tree next to the fence. All the water droplets that were in the tree left the tree directly, it was like you shake a small bush, great forces. Please click on the pictures to make them bigger.