Fotografera med annicaaktiv del 1 / Photograph with annicaaktiv part 1

Jag har fått frågan på min blogg om vad man ska tänka på när man är ny som fotograf, jag känner mig mycket hedrad, tackar så mycket! ❤
Jag vill börja med att berätta min historia från början och visa vilka olika förutsättningar som det finns för att fotografera.
Att fotografera har varit ett stort intresse ända sedan jag var en liten flicka. Ibland efter mycket tjat, så fick jag låna min mammas kamera och fotografera en bild, framkallning kostade pengar. När jag var 11 år önskade jag mig en egen kamera och det fick jag, lyckan var stor, det var en Konica C35. Det var stränga riktlinjer på hur många fotografier jag fick fotografera. Jag tänkte mycket noga för varje fotografi som jag ville fotografera.
När jag blev äldre sparade jag ihop egna pengar och köpte mig en egen kamera, det var en olympus och jag kunde fotografera i macro, det var en härlig och ny upplevelse, men jag behövde fortfarande fotografera sparsamt på grund av kostnaderna.
Åren passerade och i dag med den digitala tekniken, så kan jag fotografera i all oändlighet, flera tusen bilder och sedan kan jag välja vilka bilder jag vill lägga pengar på, för att göra en tavla exempelvis.
När det gäller att ge goda råd, så kan jag bara utgå från mig själv.

  1. Allt och jag menar allt…går att fotografera. Blommor, djur, insekter, naturen, din egna skugga, verktyg, en bilmotor…ja bara din fantasi sätter dina gränser.
    Tänk på att det är bra att fotografera ett motiv när du har solen i ryggen, det får bli mitt tips nummer ett

I have got the question on my blog about what to think about when you are a new photographer, I feel very honored, thank you so very much! ❤
I want to start by telling my story from the beginning and showing what the different conditions there are for photographing.
Photographing has been a great interest ever since I was a little girl. Sometimes after a lot of nagging, I had to borrow my mother’s camera and photograph one picture, developing the cost of money. When I was 11, I wanted my own camera and I got it, I´, lucky me, it was a Konica C35. There were strict guidelines on how many forographies I got to photograph. I thought very carefully about every photograph I wanted to photograph.
When I get older, I saved my own money and bought myself a camera, it was an olympus and I was able to photograph in macro, it was a lovely and new experience, but I still needed to photograph sparingly because of the costs.
The years passed and today with the digital technology, I can photograph in endlessness, several thousand pictures and then I can choose which images I want to put money on, to make a painting for example.
When it comes to giving a good advice, I can only start from myself.

  1. Everything and I mean everything … can be photographed. Flowers, animals, insects, nature, your own shadow, tools, a car engine … yes only your imagination sets your limits.
    Keep in mind that it is good to photograph a motif when you have the sun in your back, it may be my tip number one