Den rosa rosen / The pink rose

Den rosa rosen blommar. Klicka gärna på bilderna för att göra dem större.

The pink rose bloom. Please click on the pictures to enlarge them.