Årets sista Ringblommor / The last Marigolds

Årets sista Ringblommor / The last Marigolds

Dom är så vackra…ringblommorna…men nu har höstens kalla grader tagit dem. Jag får så nya frön till våren.
They are so beautiful … call the flowers … but now the autumn cold degrees taken them. I get so new seeds in the spring.

Ringblomma / English Marigold

Ringblomma / English Marigold

Stora, gula och eldröda, flerdubbla blommor. Utmärkt rabatt- och snittblomma. Blommorna är ätliga och blir fin dekoration till sallader och bakverk.Sås direkt på friland när jorden reder sig. Vattna jorden före sådd och håll fuktigt under grotiden. Kan även sås på hösten. Självsår sig lätt. Rensa efterhand för längre blomtid.

Large, yellow and fiery red, more double flowers. Excellent discount and cut flower. The flowers are edible and are nice decoration for salads and pastry. sowing seeds directly in the open when the soil to settle down. Water the soil before sowing and keep moist during grotesques time. Can also be sown in the autumn. Multiply easily. Clear afterwards for longer florescence.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Ros & Ringblomma / Rose & English Marigold

Ros & Ringblomma / Rose & English Marigold

Jag planterade en ros för ett år sedan och denna vår sådde jag frön av Ringblomma. Resultatet ser ni här.

I planted a rose a year ago and this spring I sowed the seeds of Marigold. The result you see here.