Tuvull / Hare’s tail

Denna tuvull hittade jag vid kanten av en liten skogssjö. Första bilden är fotad som den ser ut i verkligheten, de andra två bilderna  är fotade med rosa och blå nyanser.

This hare’s tail, I found at the edge of a small lake. The first image is photographed as it looks in reality, the other two images are photographed with pink and blue hues.