Naturens skål / Nature toast

Naturens skål / Nature toastIMG_3526 (2).jpg

Från mig till dig…skål…vin eller vatten ….du väljer. Sommaren har nått sitt slut, hösten tar vid.

From me to you …toast… wine or water …. you choose. The summer is over, the fall is here.
Annonser

Cross / Motocross

Cross / Motocross

Sonen gillar verkligen att åka cross. Att åka på ett hjul verkar vara lika kul som att åka på två. Själv föredrar jag att åka på fyra hjul om det inte gäller att cykla, då är två hjul helt ok. Klicka gärna på bilderna för att göra dem större.

The son really likes to ride motocross. Ride on one wheel seems to be as fun as ride on two. I prefer to go on four wheels, but if it comes to cycling, then two wheels ok. Click on the pictures to make them bigger.

Vinter vin / Winter wine

Vinter vin / Winter wine

Jag tycker att flaskan var så vacker, så jag grabbade kameran och gick ut till snön. Det är inte alla vinflaskor som får stå fotomodell en solig vintermorgon ute i det fria. 

I think the bottle was so beautiful, so I grab the camera and get out to the snow. It’s not all wine bottles that can be a model on a sunny winter morning out in the nature.

Ledarskap / Leadership

Ledarskap / Leadership

Åh så tråkigt det är…jag har fotat en massa härliga naturbilder, men jag kan inte lägga ut dem så länge som jag inte har en dator. Jag försöker att hitta meningsfulla ordspråk under tiden.
Mitt recept på ledarskap är enkelt. Man skall se till att medarbetarna får framgång. Då får man det själv också.

Oh so sad it is … I’ve photographed a lot of beautiful nature pictures, but I can not put them out as long as I do not have a computer. I try to find meaningful proverbs in the meantime.
My recipe for leadership is simple. You must ensure that employees receive success. Then you get it yourself too.

Kraftledning / Power line

Egentligen gillar jag inte kraftledningar i skogen, men jag vet att de behövs för vårt elbehov. De kan dock vara vackra att fotografera. Tryck på bilden för att göra den större.
Världens första kommersiella kraftöverföring över en längre distans ägde rum 1893 mellan Hällsjöns kraftstation och gruvfälten i Grängesberg, en sträcka på 15 kilometer.Vattenkraften hämtades från Vasselsjön och överföringen skedde med växelström. En av Sveriges första större kraftledningar gick mellan Untraverket vid Dalälven och Värtaelverket i Stockholm  och invigdes 1918. Sträckan var omkring 132 kilometer.

I do not like power lines in the woods, but I know that they are needed for our electricity needs. However, they can be beautiful to photograph. Press on image to enlarge.
The world’s first commercial power transmission over a longer distance took place in 1893 between the Pour Sea Power Station and mining fields in Grängesberg, a distance of 15 kilometers. Hydropower brought from Vasselsjön and the transfer took place with AC. One of Sweden’s first major power lines go between Untra Agency Dalälven and Värtaelverket in Stockholm and opened in 1918. The distance was about 132 kilometers.

 

Hus svartvitt / Houses in black and white

Fotade baksidan på huset hemma i svartvitt när första snön kom.

Footed back of the house at home in monochrome when the first snow came.