Äppel blommor / Apple flowers

Efter regn kommer solsken. Nu är det full fart på äppelträdens blomning. Jag har dessvärre inte sett så många humlor och andra insekter på blommorna. Vänligen klicka på bilderna för att göra dem större.

After rain comes sunshine. Now it is full speed on the apple trees flowering. Unfortunately, I have not seen so many bumblebees and other insects on the flowers. Please click on the pictures to make them bigger.

Äppelblom / Apple blossoms

Äppelblom / Apple blossoms

Varje år när äppelträdet blommar så är det så vackert! Jag önskar att det får vara
fint väder och många insekter som kommer och besöker blommorna, för jag vill ha goda äpplen i höst.

Every year when the apple tree blossoms, it’s so beautiful! I wish there may be nice
weather and many insects coming and visiting the flowers, because I want good apples this fall.