Gul & Blå / Yellow & Blue

Den vackra gula Kranskragen sträcker sig mot den blå himlen.
The beautiful yellow Crown Daisy extends towards the blue sky.