Gul & Blå / Yellow & Blue

Den vackra gula Kranskragen sträcker sig mot den blå himlen.
The beautiful yellow Crown Daisy extends towards the blue sky.

 

 

Lager på lager / Layer on layer

Lager på lager / Layer on layer

Kranskrage är en fantastiskt vacker blomma. Den blommar i vitt och gult, med en massa olika lager. Jag frö sår den varje år. Tryck på varje bild så ser du den bättre.

Crown Daisys is a fantastically beautiful flower. It blooms in white and yellow, with a lot of different layers. I sow seeds of each year. Press each image you will see it better.