Ljung / Heather

Den vackra ljungen blommar för fullt just nu här i södra Norrland. Busken är rik på grenar och kan bli upp till 80 cm hög. Den blommar i augusti – september och trivs bra på tallskogar, hedar, klippor och myrar. Den förekommer allmänt i hela Sverige. 

The beautiful heather is in full bloom right now here in southern Norrland. The bush is rich in branches and can grow up to 80 cm high. It flowers in August – September and thrives in pine forests, moors, cliffs and bogs. It generally occurs in Sweden.