Mycket snö på väg till hönshuset / Much snow on the way to the henhouse

Mycket snö på väg till hönshuset / Much snow on the way to the henhouse

Februari 2018, så mycket snö. När hustaken är skottade fria från snö, så når jag upp till nedre delen av hustaken när jag går uppe på snön. Det är inte helt enkelt att ta sig fram till hönshuset nu. När jag går på nya ställen så är det bästa att krypa fram eller att använda snöskor. Det är mycket jobbigt att ta sig fram i så här mycket snö. Det är inte lätt för de vilda djuren med mycket snö, rådjur t ex svälter ihjäl.

February 2018, so much snow. When the rooftops are shoveling free from snow, I reach the bottom of the rooftop when I go on all snow. It’s not easy to get to the hen house now. When I go to new places, it’s best to crawl or to use snow shoes. It is very hard to get through in such a lot of snow. It is not easy for the wild animals with a lot of snow, deer, for example, starve to death.

 

Annonser

Utsikt från hönsgården / View from the henhouse

Utsikt från hönsgården / View from the henhouse

Sen höst, mörkret faller, snön kommer och rovfåglarna flyger förbi. Då känns det tryggt att kika ut bland snö och nät i luften, som husbonden har fixat för att skydda oss hönor.

Late autumn darkness falls, the snow comes and the eagles fly by. Then it feels safe to peek out from snow and nets in the air, as the master of the house has been fixed to protect us chickens.

img_7991-4