Kycklingar / Chickens

En kort film på de små kycklingarna, den finns även på you tube. A short film on the little chickens, it is also on you tube.

Mycket snö på väg till hönshuset / Much snow on the way to the henhouse

Mycket snö på väg till hönshuset / Much snow on the way to the henhouse

Februari 2018, så mycket snö. När hustaken är skottade fria från snö, så når jag upp till nedre delen av hustaken när jag går uppe på snön. Det är inte helt enkelt att ta sig fram till hönshuset nu. När jag går på nya ställen så är det bästa att krypa fram eller att använda snöskor. Det är mycket jobbigt att ta sig fram i så här mycket snö. Det är inte lätt för de vilda djuren med mycket snö, rådjur t ex svälter ihjäl.

February 2018, so much snow. When the rooftops are shoveling free from snow, I reach the bottom of the rooftop when I go on all snow. It’s not easy to get to the hen house now. When I go to new places, it’s best to crawl or to use snow shoes. It is very hard to get through in such a lot of snow. It is not easy for the wild animals with a lot of snow, deer, for example, starve to death.

 

Fluga dansar på en snäcka / Fly dances on a seashell

I dag när jag filmade en liten snäcka så landar det en fluga på snäckan. Det ser ut som om flugan börjar att dansa 🙂

Today, when I filmed a little seashell, a fly landed on the shell. It looks like the fly starts to dance 🙂

Fluga dansar på en snäcka / Fly dances on a seashell

Rehab av hund / Rehab of the dog

Rehab av hund / Rehab of the dogRehab av hund / Rehab of the dog

Hur kul är det att ha en tratt på huvudet, men nödvändigt efter en operation vissa stunder.
How fun is it to have a funnel on the head, but it´s necessary after a operation, of certain moments.

Större Hackspett och Spillkråka /Great Spotted Woodpecker and Black Woodpecker

Större Hackspett och Spillkråka /Great Spotted Woodpecker and Black Woodpecker

Två olika arter av hackspettar har landat i samma träd. Jag filmade på långt avstånd och hade inget stativ med mig, därav den skakiga filmen.

Two different species of woodpeckers have landed in the same tree. I filmed from far away and had no tripod with me, hence the shaky video.