Linnéa

Denna lilla rosa blomma som så vackert växer i barrskog samt fjällbjörkskog, har samma namn som min dotter. Linnéa förekommer i hela Sverige, men är ovanligare i slättområdena. Blomningstiden är juni och juli. De blombärande skotten kan bli upp till 15 cm höga. Bilden här visar blomman i knoppstadiet.

This small pink flower that so beautifully grows in coniferous and birch forest, has the same name as my daughter. Linnea occur throughout Sweden, but is less common in lowland areas. Flowering time is June and July. The flower-bearing shoots can grow up to 15 cm high. The picture shows the flower in bud stage.