Frö fluff / Seed fluff

Frö fluff / Seed fluff

Mjölkört eller rallarros har blommat över. Här kommer frö, dun och fluff.

Fireweed has blossomed over. Here comes the seed of down and fluff.

 

 

Rallarros, Mjölkört / Fireweed

Rallarros, Mjölkört / Fireweed

Vanligtvis så är rallarrosen rosa/lila. Men varje år blommar denna vackra skönhet i vitt hos mig i skogen nära intill huset.
Usually it is fireweed pink / purple. But every year this beautiful flower beauty in white with me in the woods close to the house.