Gråsiska hoppar högt/ Redpoll jumping high

Gråsiska hoppar högt/ Redpoll jumping high

IMG_4013 (2)

När jag var i tonåren så gick programmet Stina Dabrowski i tv där hon intervjuade kändisar. Där brukade de medverkande i slutet på programmet tillsammans med Stina göra ett hopp. Jag frågade dessa två herrar gråsiska om de kunde tänka sig att ställa upp med ett hopp, vilket ni kan se bildbevis på här 🙂

When I was a teenager there was a program Stina Dabrowski in television, where she interviewed celebrities. There used to the participants at the end of the program together with Stina make a jump. I asked these two gentlemen redpoll if they were willing to put up with a jump, which you can see photographic evidence of this 🙂

Fågel liv / Bird life

Fågel liv / Bird life

 

IMG_3994 (2)

Gråsiska hona / Redpoll female

 

IMG_4011 (2)

Gråsiska hane / Redpoll male

IMG_5542 (2)

Talgoxe / Great tit

 

IMG_5622 (2)

Blåmes / Blue tit

 

IMG_5559 (2)

Grönsiska hane /  Eurasian siskin male

 

IMG_5547 (2)

Domherre hane / Bullfinch male

 

IMG_5833 (2)

Koltrast hane / Blackbird male

Många olika fåglar är här på besök för att söka föda.

Many different birds are here on a visit in search of food.