Håll till vänster / Keep to the left

Håll till vänster / Keep to the leftimg_1139-3

Granen säger bestämt, håll till vänster.

Spruce says firmly, keep left.