Orkidé / Orchid

Orkidé / Orchid

I december under min utbildning i Stockholm, så träffade jag en bloggvän Meggie, det var så kul, Tack Meggie! Denna Orkidé blommar hemma nu, jag tillägnar den till dig.

In December, during my training in Stockholm, I met a bloggfriend Meggie, it was so fun, thanks Meggie! This orchid blooms at home now, I dedicate it to you.

img_0028-5

 

Annons

Årets sista skogstur / The last forest tour

Årets sista skogstur / The last forest tour

I december här hos mig så brukar det vara vinter, snö och kallt….men inte i år. Men här kommer bilder från sista december i södra Hälsingland. Tryck på bilden för att göra den större.

In December here with me so it tends to be winter, snow and cold …. but not this year. But here comes the pictures from last December in southern Hälsingland. Press on the image to make it larger.

 

December is / December ice

December is / December ice

December är inte som den brukar vara. Nu ska det vara kallt och snö…nu är det är varmt och kallt omväxlande, men ingen snö. Vacker is i bäcken brukar komma på våren, men nu är den redan här. Tryck på bilderna för att göra dem större.

December is not as it used to be. Now it will be cold and snow … now it is hot and cold alternately, but no snow. Beautiful ice in the stream usually come in the spring, but now it’s already here. Click on the pictures to make them bigger.

 

Gran konst / Spruce art

Gran konst / Spruce art

Denna gran visar mig en vacker siluett….kan det vara Tintin…eller vad ser du.

This spruce shows me a beautiful silhouette …. it may be Tintin … or what you see.

img_0456-3

 

Björk konst / Birch Art

Björk konst / Birch Art

Nyligen träffade jag på denna Björk under en tur i skogen. Den har ett vackert konstverk att bjuda på. Den första bilden tycker jag ser ut som en snäcka från havet och den andra bilden ser ut som en baby med rygg och stjärt, vad ser du i bilderna.

Recently I met on this Birch during a walk in the woods. It has a beautiful work of art to offer. The first picture I think looks like a shell from the sea and the second image looks like a baby in the back and tail, what do you see in the pictures.

Is i svartvitt / Ice in monochrome

Is i svartvitt / Ice in monochrome

Den sista promenaden i december 2016, vacker is i skogen.

The last walk in December 2016, beautiful ice in the woods.

img_0161-2

 

Gott Nytt År! / Happy New Year!

Gott Nytt År! / Happy New Year!

Jag vill önska dig ett riktigt Gott Nytt År 2017! Samtidigt vill jag också tacka dig för att du har stannat till på din resa under året och besökt min blogg.
Välkommen åter och jag kommer att besöka din blogg också.

I want to wish you a very Happy New Year 2017! I also want to thank you for having stopped on your journey during the year and visited my blog.
Welcome back and I will visit your blog too.

img_1350-7

 

 

 

Kraftledning / Power line

Egentligen gillar jag inte kraftledningar i skogen, men jag vet att de behövs för vårt elbehov. De kan dock vara vackra att fotografera. Tryck på bilden för att göra den större.
Världens första kommersiella kraftöverföring över en längre distans ägde rum 1893 mellan Hällsjöns kraftstation och gruvfälten i Grängesberg, en sträcka på 15 kilometer.Vattenkraften hämtades från Vasselsjön och överföringen skedde med växelström. En av Sveriges första större kraftledningar gick mellan Untraverket vid Dalälven och Värtaelverket i Stockholm  och invigdes 1918. Sträckan var omkring 132 kilometer.

I do not like power lines in the woods, but I know that they are needed for our electricity needs. However, they can be beautiful to photograph. Press on image to enlarge.
The world’s first commercial power transmission over a longer distance took place in 1893 between the Pour Sea Power Station and mining fields in Grängesberg, a distance of 15 kilometers. Hydropower brought from Vasselsjön and the transfer took place with AC. One of Sweden’s first major power lines go between Untra Agency Dalälven and Värtaelverket in Stockholm and opened in 1918. The distance was about 132 kilometers.

 

Sidensvans / Waxwing

Sidensvans / Waxwing

Det är inte ofta som sidensvansen kommer på besök, men när de kommer så kommer de i en stor flock. Äpplen är goda enligt denna fågel.
It is not often that waxwings comes to visit, but when they come they will come in a large flock. Apples are a delicacy of waxwings.