Tordyvel / Dor-beetle

Tordyvel / Dor-beetle

En vacker sommar bild av en skalbagge, fann jag nu mitt i vintern.

A beautiful summer picture of a beetle, I found now in the middle of winter.

img_0559-2

 

Annons

Lavar / Lichen

Lavar / Lichen

Jag älskar dessa små vackra lavar. De är så vackra med sina fina former.

I love these small beautiful lichens. They are so beautiful with their fine forms.

Sidensvans / Waxwings

Sidensvans / Waxwings

18 cm. Lätt att känna igen med sin tofs på huvudet och sin brungråa dräkt. Gul teckning på vingarna och gul stjärtspets.
En typisk Norrländsk fågel som helst häckar i norra Norrlands skogsland. Under häckningstiden lever den till stor del av insekter, framför allt myggor och bäcksländor. Under resten av året är den en utpräglad bär och fruktätare, speciellt då koncentrerad på rönnbär.
Boet som består i huvudsak av lavar och mossa, placeras två till fyra meter upp i en gran eller tall. Invändigt fodras boet med hår, dun och fjädrar.

18 cm. Easily recognizable by its crest on its head and its brown gray suit. Yellow markings on the wings and yellow tail.
A typical bird Norrländsk any breed in northern Norrland forest land. During the breeding season it lives largely by insects, especially mosquitoes and stoneflies. During the rest of the year is a marked berries and frugivores, especially when concentrated in the berries.
The nest consisting mainly of lichens and moss, placed two to four meters up in a fir or pine. Inside the nest lined with hair, down and feathers.