Vinter på en natt / Winter on one night

Vinter på en natt / Winter on one night

Våren är här men det är fortfarande kallt på nätterna och även de flesta dagarna. Den mesta snön har smält bort, förutom högre upp i skogen där det är kallare och snö finns kvar fortfarande. I går på kvällen började snön att åter falla ner och i dag på morgonen var det vinter med snö igen. Vinter på en natt. Klicka på bilderna för att göra dem större.

Spring is here but it is still cold at night and even most of the days. Most snow has melted away, except higher up in the woods where it is colder and snow is still left. Yesterday evening the snow began to fall again and today it was winter with snow again. Winter on one night. Click on the pictures to make them bigger.

Annons