Graffiti är överallt / Graffiti is everywhere

Graffiti är överallt / Graffiti is everywhere

IMG_6780 (2)

Jag brukar se graffiti i staden, under broar, i tunnlar men nu även ute i bäcken.

I tend to see graffiti in the city, under bridges, in tunnels, but now even out of the creek.

Vårvinter / Early spring

Vårvinter / Early spring

Fortfarande är det en hel del snö ute i skogen. Solen skiner, vinden yr, våren kämpar för att få ett fäste. Det är vackert att se det som töar fram ur snön. Gräs, kottar och den ständigt vackra bäcken. Klicka gärna på bilderna för att göra dem större.

Still it is a lot of snow in the woods. The sun is shining, the wind blows, spring is struggling to get a foothold. It is beautiful to see the thawing out of the snow. Grass, pine cones and the ever beautiful creek. Click on the pictures to make them bigger.

Cross / Motocross

Cross / Motocross

Sonen gillar verkligen att åka cross. Att åka på ett hjul verkar vara lika kul som att åka på två. Själv föredrar jag att åka på fyra hjul om det inte gäller att cykla, då är två hjul helt ok. Klicka gärna på bilderna för att göra dem större.

The son really likes to ride motocross. Ride on one wheel seems to be as fun as ride on two. I prefer to go on four wheels, but if it comes to cycling, then two wheels ok. Click on the pictures to make them bigger.

Naturen i svartvitt / Nature in monochrome

Naturen i svartvitt / Nature in monochrome

Det är fortfarande en hel del snö kvar ute i naturen och den bjuder på många vackra motiv. Klicka gärna på bilderna för att göra dem större.

There is still a lot of snow left in the wild, and it offers many beautiful scenes. Click on the pictures to make them bigger.

Mindre korsnäbb / Crossbill

Mindre korsnäbb / Crossbill

 

IMG_0968 (2)

Mindre korsnäbb hona / Crossbill female

 

IMG_3445 (2)

Mindre korsnäbb hane / Crossbill male

 

För första gången i mitt liv så har jag fått fotat mindre korsnäbb. Jag vet att bilderna inte är bra för det är ett mycket långt avstånd, men lyckan att få fota denna fågel är så stor så jag vill ändå dela med dig.
17 cm. Stor kraftig fink med korslagd näbbspets. Hannens röda och honans gröngula övergump syns tydligt i flykt.
Större korsnäbb: Har kraftigare näbb och kortare hals.
Finns i hela Sverige där det växer barrträd. Äter företrädelsevis frön från grankottar.

For the first time in my life I have been photographed crossbill. I know that the pictures are not good because it is a very long distance, but the good fortune to shoot this bird is so big so I would like to share with you.
17 cm. Large heavy finch with crossplied beak tip. The male and female red green yellow rump is clearly visible in flight.
Larger crossbill: Have powerful beak and shorter neck.
Available in all of Sweden where there is growing conifers. Eat preferably seeds from pine cones
.

 

Katt bakom galler / Cat behind bars

Katt bakom galler / Cat behind bars

Katt bakom galler. Hönorna går förbi. Men om sanningen ska fram så valde katten det själv. Jag gillar roliga djur historier.

Cat behind bars. The hens go by. But if truth be told, so chose the cat yourself. I like fun animal stories

 

 

 


En oskriven sida / An unwritten page

En oskriven sida / An unwritten pageIMG_5925 (2)

Denna vackra tallbark som jag i snön fann, får symbolisera våra tankar och handlingar där varje dag är en ny dag med nya utmaningar och val.

En oskriven sida, där allt är möjligt
En ny dag, en ny natt
Nya tankar, nya känslor
Nya idéer, nya vägar
En ny sida i ditt liv är till ända

This beautiful pine bark that I found in the snow, to symbolize our thoughts and actions, where each day is a new day with new challenges and choices.

An unwritten page, where everything is possible
A new day, a new night
New thoughts, new feelings
New ideas, new ways
A new page in your life is over

Gråsiska hoppar högt/ Redpoll jumping high

Gråsiska hoppar högt/ Redpoll jumping high

IMG_4013 (2)

När jag var i tonåren så gick programmet Stina Dabrowski i tv där hon intervjuade kändisar. Där brukade de medverkande i slutet på programmet tillsammans med Stina göra ett hopp. Jag frågade dessa två herrar gråsiska om de kunde tänka sig att ställa upp med ett hopp, vilket ni kan se bildbevis på här 🙂

When I was a teenager there was a program Stina Dabrowski in television, where she interviewed celebrities. There used to the participants at the end of the program together with Stina make a jump. I asked these two gentlemen redpoll if they were willing to put up with a jump, which you can see photographic evidence of this 🙂

Fågel liv / Bird life

Fågel liv / Bird life

 

IMG_3994 (2)

Gråsiska hona / Redpoll female

 

IMG_4011 (2)

Gråsiska hane / Redpoll male

IMG_5542 (2)

Talgoxe / Great tit

 

IMG_5622 (2)

Blåmes / Blue tit

 

IMG_5559 (2)

Grönsiska hane /  Eurasian siskin male

 

IMG_5547 (2)

Domherre hane / Bullfinch male

 

IMG_5833 (2)

Koltrast hane / Blackbird male

Många olika fåglar är här på besök för att söka föda.

Many different birds are here on a visit in search of food.