Fåglar i massor / Lot of birds

Fåglar i massor / Lot of birds

 

Nu när sista snövädret kom har många fåglar visat sig som vill ha fågelmat. En av mina favoriter är rödhaken. Rödhaken är så vacker med färgen orange på bröstet. Här hos mig är den skygg och svår att få fota. Klicka gärna på bilderna för att göra dem större.

Now when the last snowy weather came, many birds have shown up and wants some food. One of my favorites is the European robin. The European robin is so beautiful with the orange color on the chest. Here with me it’s shy and difficult to get a photo of. Please click on the pictures to make them bigger.

Annons

Orre / Black grouse

Orre / Black grouse

Här kan ni se en tupp. 50 cm. Stor skogshönsfågel. Tuppens fjäderdräkt är glänsande blåsvart, klarröda valkar över ögonen och stjärten är svart på ovansidan ock vitt på undersidan. Hönan och ungfågeln är spräckligt gråbruna med en lätt kluven stjärt.
Mer eller mindre allmän i södra Sverige, men blir mer och mer ovanlig ju längre upp i norr man kommer. Föredrar öppna skogsmarker såsom hedar, mossar och kalhyggen. Går ibland upp på grusade skogsvägar för att äta småsten som hjälp till matsmältningen. Äter bär, björkknoppar frön och skott. Under sommaren äter ungfåglarna också insekter, larver och andra smådjur. Klicka på bilderna för att göra dem större.

Here you can see a male. 50 cm. Large forest bird. The teat’s feather suit is shiny blue black, bright red whales over the eyes and the tail is black on the top and white on the underside. The hen and the young bird are sparsely gray-brown with a slightly twisted tail.
More or less common in southern Sweden, but is becoming more and more unusual the further up in the north one comes. Prefer open forest fields such as heaths, mosses and calygues. Sometimes go up to graveled woods to eat pebbles to help digestion. Eating berries, birch seeds seeds and shoots. During the summer, the young birds also eat insects, larvae and other small animals. Click on the pictures to make them bigger.