I början på juni / In early June

 

I början på juni / In early June

Många fina blommor i början på juni. Klicka gärna på bilderna för att göra dem större.

Many beautiful flowers in early June. Please click on the pictures to make them bigger.

 

Maskros med horn / Dandelion with horns

IMG_2206 (2)Maskros med horn / Dandelion with horns

Jag hittade en maskros där gräset växer genom blomman så att det ser ut som om den har horn.

I found a dandelion where the grass grows through the flower so it looks like it has horns.