Älgar / Moose

Älgar / Moose

Järvzoo är en djurpark i Järvsö. Älgen är ett stort och ståtligt djur. Den springer elegant fram i skogen bland stock och sten. Här ser du en hel älg familj. Klicka gärna på bilderna för att göra dem större.

Järvzoo is a zoo in Järvsö. Järvzoo is a zoo in Järvsö. The moose is a big and noble animal. It runs smoothly in the forest among logs and stones. Here you will see a whole elk family. Click on the pictures to make them bigger.

Älg skelett / Moose skeleton

Älg skelett / Moose skeleton

Mitt ute i skogen hittade jag skelett från älg. Har den dött av sig själv, är det rovdjur eller är det en tjuvjägare? Det är jag som har placerat huvudet på en gran, för att du ska se det bättre. Klicka gärna på bilderna för att göra dem större.

Out in the woods I found skeletons from moose. Has it died of itself, is it a predator or is it a bull hunter? It’s I who put the head on a spruce, so you’ll see it better. Click on the pictures to make them bigger.