Fåglar kommer till mig / Birds come to me

Fåglar kommer till mig / Birds come to me

Fåglar kommer till mig för att äta nu när hösten är här. Det är kallare i luften, frön från blommor försvinner i naturen och det är en annan energi i luften. Jag älskar alla årstider och nu är vinter på väg. Här kan du se blåmes, nötväcka, talgoxe, bergfink, grönfink och domherre. Klicka gärna på bilderna för att göra dem större.

Birds come to me to eat now when autumn is here. It is colder in the air, seeds from flowers disappear in nature and there is another energy in the air. I love all seasons and now winter is coming. Here you can see, Eurasian Blue Tit, Eurasian Nuthatch, Great Tit, Brambling, European Greenfinch and Common Bullfinch. Please click on the pictures to make them bigger.

Bergfink hane / Bramblings male

Den vackra bergfinken är på återbesök här hos mig. Senaste besöket var för ett år sedan vid den här tidpunkten, så det händer inte varje dag precis. Den besöker fågelbordet hos mig en kort period på våren  innan den drar vidare och den är skyggare än de andra matgästerna.

The beautiful bramblings is up visit with me. The last visit was a year ago at this time, so it does not happen every day right. It visits the bird table with me for a short period in the spring before drawing further and is shyer than the other diners.