Dahlia

Dahlia

Vacker blomma som jag frö sådde i våras. Tyvärr så kom den kalla luften tidigt i år och Dahlian frös bort.

Beautiful flower that I am sowing in the spring. Unfortunately then came the cold air early this year and Dahlia froze away.

Förpackad / Packaged

En väl förpackad dahlia knopp. Man har nästan svårt att tro på att blomknoppen kommer att öppna sig, när man ser den i sitt första skede.

A well packaged dahlia bud. It is almost hard to believe that the flower bud will open, when viewed in its first stage.

Förpackad / Packaged