Fröhus av Vallmo / Seed pods of the poppy

Hittade detta fröhus i landet nyligen. Det är ett fröhus från förra årets röda jättevallmo. Jag tycker att fröhuset påminner lite om en bomb i sitt utformande. Naturen är allt konstnärlig i sitt slag.

 Found this seed pods in the country recently. It is a seed pods from last year’s red giant poppy. I think the seed house is somewhat reminiscent of a bomb in its drafting. Nature is all artistic of its kind.

 

 

Annons

Vitsippor / Anemones

Vitsippor fotade med olika kamera effekter.

Wood anemones photographed with various camera effects.

 

 

Blåsippor / Hepatica

Blåsippor fotade i olika effekter.

Hepatica shot in different effects.

 

 

 

Tittut / Peekaboo

En liten insekt i krokus tittar fram just vid fototillfället. 

A small insect in crocus peeps out just at the time of shooting.

 

 

 

Krokus / Crocus

Nu blommar krokusen. Här är en variant av vit krokus, men fotad i svart vit nyans.

Now the blooming crocus. Here is a variation of white crocuses, but photographed in black and white color.

 

 

Blåstjärna / Squill

Nu börjar det att komma alla möjliga vårblommor även här hos mig. På tur står nu blåstjärnan.

Now it starts to get all possible spring flowers also here with me. Next in line is now Squill.

 

 

Sädesärla / Wagtail

Sädesärla på språng uppe på hustaket.

Wagtail on the go up on the roof.

 

 

 

Blåsippa / Hepatica

Från en gammal gammal blåsippstuva tittar denna underbara sippa fram. Det är en planta som jag fick av min farmor en gång i tiden för länge länge sedan. Jag flyttade en liten tuva från hennes land till mitt land och den hälsar våren och mig välkommen varje år.

From an old blue sip tuft watching this wonderful sip on. It is a plant that I got from my grandmother one time long long ago. I moved a little tuft from her country to my country and greet the spring, and I welcome each year.

 

Snödroppe / Snowdrop

Snödroppe, nu börjar vårblommorna sakta att vakna till liv även här hos mig. Det finns flera olika varianter av släktet snödroppar och just vilken kategori just denna droppe tillhör vet jag dock inte, kanske har just du koll på det 🙂

Snowdrop, spring flowers are starting to slowly come to life here with me. There are several different varieties of the genus snowdrops and just which category this particular drop of belonging, I know not, maybe just to track it 🙂