Gråspett, Picus canus

Gråspetten är ofta här men den vill inte fotas. Nu fick jag dock chansen till att fota halva fågeln och det är bättre än inget alls. Lika så Gröngölingen flyger runt här och den vill inte heller fotas. Jag hör dem ofta på håll, men vad hjälper det. Jag bara inväntar rätt tillfälle för att få till några efterlängtade foton på dem båda.
Klicka gärna på bilderna för att göra dem större.

Latinskt namn:
Picus canus –  Släktnamnet Picus var ett latinskt ord för hackspett. Artnamnet canus betyder grå.
Typiska kännetecken:
Ca 30 cm. Vingspann ca 40 cm. Grå nacke och huvud, mossgröna vingar och grå undersida. Hanen röd fläck i pannan.
Förväxlingsrisk:
Gröngöling. Större. Mer rött på huvudet och mer svart runt ögat.
Finnes:
Mellansverige och södra- och mellersta Norrland.
Äter:
Helst myror men även insekter.
Läte:
Serie av 6-9 fallande klagande toner. 1 1/2 sek långa trumvirvlar.
Häckar:
Gråspetten häckar i trädhålor, gärna i äldre, ej friska lövträd som exempelvis asp. Den lägger en kull om året med vanligtvis 7 till 9 ägg. Båda föräldrarna tar hand om ungarna, som är flygfärdiga efter ca 25 dygn.
Den har nya revir och gör nya bon varje år. Ser man gråspett på samma ställe mer än ett år i rad är det sannolikt en annan individ. Helst skall det finnas rikligt med insektsrika murkna lövträd i öppen äldre lövskog med barrinslag. Det är en utpräglad skogsfågel som är skygg men som under höst och vinter söker sig till fågelborden där den äter talg och talgbollar.
Gråspett är Ångermanlands landskapsfågel.

Gråspett / Grey-headed Woodpecker / Picus canus

Denna fina hackspett, Gråspett, har besökt mig under flera år, eller andra individer eftersom dom gärna byter revir varje år, men den vill aldrig låta sig att fotograferas, men nu har det plötsligt hänt och jag är mycket glad. Visst är det en vacker fågel! 🙂 Vänligen klicka gärna på bilderna för att göra dem större.

This fine woodpecker, Grey-headed Woodpecker, has visited me for several years, or other individuals, because they are gladly to choose a new territory every year.but it never wants to be photographed, but now it has suddenly happened and I am very happy. Sure it’s a beautiful bird! 🙂 Please click on the pictures to make them bigger.