Blomkrabbspindel hane / Misumena vatia

Blomkrabbspindel hane / Misumena vatiaIMG_0767 (2)

Blomkrabbspindel hane ser du här på bilden. Honorna är större och kan skifta färg efter omgivningen, vilket inte hanen kan. Honan är vit, gul eller grön, ibland med röda band eller fläckar. De sitter ofta på lur i gula eller vita blommor och smälter samman med kronbladens färg. Bytet består av insekter som besöker blomman och den jagar utan nät. Den finns i hela landet.
Källa: Våra Insekter av Sidsel Sangild och Håkan Elmquist.

Spider male see you here in the picture. The females are larger and can change color according to the surroundings, which the male can not. The female is white, yellow or green, sometimes with red bands or stains. They often sitting and waiting in yellow or white flowers and melt together with the color of the petals. The food consists of insects that visit the flower and it chases without a cobweb. It is found throughout the country.
Source: Our Insects by Sidsel Sangild and Håkan Elmquist.

Fotofeber / Photo fever

Fotofeber / Photo fever

Jag har varit borta på konferens genom mitt arbete i tre hela dagar. Jag har inte haft en möjlighet att fota naturen så som jag  vill . Jag saknar att fotografera och det kliar i mina fingrar…i dag kom jag hem igen. Då blev det första motivet en gul blomma (höstrudbeckia) med spindel (krabbspindel) och blomfluga 🙂

I have been away at the conference through my work for three whole days. I have not had an opportunity to photograph nature as I want. I miss photographing and the itch in my fingers … the day I came home again. When was the first scene, a yellow flower (coneflower) with a spider (thomisidaeand) flower fly 🙂

IMG_2866 (4)

Höstrudbeckia, krabbspindel och blomfluga / Coneflower, thomisidae and hoverfly.