Livet i trädgården del 2 / The life in the garden part 2

Filmat i Juni 2016.
Filmed in June, 2016.

Livet i trädgården del 2 / The life in the garden part 2

Färgglad fluga / Colorful fly

De sista åren har jag förstått att flugor finns i alla möjliga former och färger. Här har flugan landat på en lila vädd.

The last few years I realized that the flies come in all shapes and colors. Here, the fly landed on a purple scabiosa.

 

 

Sista rycket / Last pressure

Sista rycket / Last pressure

Höstens sista soliga och varma dagar är nu. Veckan som var så fotade jag humlor, blomflugor, fjärilar och jätte vädd. I dag när jag tittade i trädgården så fanns det inga av dessa  kvar….bara vädden. Det känns som att vintern kommer snabbt.

Autumn last sunny and warm days are now. The week that was I shot bumblebees, hoverflies, butterflies and giant scabious. Today when I looked in the garden so there were none of them there …. just giant scabious . It feels like winter is coming quickly.

Fotofeber / Photo fever

Fotofeber / Photo fever

Jag har varit borta på konferens genom mitt arbete i tre hela dagar. Jag har inte haft en möjlighet att fota naturen så som jag  vill . Jag saknar att fotografera och det kliar i mina fingrar…i dag kom jag hem igen. Då blev det första motivet en gul blomma (höstrudbeckia) med spindel (krabbspindel) och blomfluga 🙂

I have been away at the conference through my work for three whole days. I have not had an opportunity to photograph nature as I want. I miss photographing and the itch in my fingers … the day I came home again. When was the first scene, a yellow flower (coneflower) with a spider (thomisidaeand) flower fly 🙂

IMG_2866 (4)

Höstrudbeckia, krabbspindel och blomfluga / Coneflower, thomisidae and hoverfly.

 

 

 

Blomflugor / Hoverflies

Det finns många varianter av blomflugor och vackra är dom. Många förväxlar dem med bin, getingar och humlor vilket blir helt fel.  De tillhör insekts ordningen tvåvingar, vilket innebär ca 6000 kända arter i världen samt drygt 350 arter i Sverige. De äter nektar och pollen från blommor och kan även hovra i luften vid blommorna. Att blomflugorna som exempel liknar getingar kan skydda dem från attackerande fåglar och andra insekt ätare. Kolla in bild nummer två, det liknar en hanhund som märker  sitt revir.

There are many variations of hoverflies and beautiful they are. Many people confuse them with bees, wasps and bumblebees, which is completely wrong. They belong to the insect order Diptera, which means about 6,000 known species in the world and more than 350 species in Sweden. They eat nectar and pollen from flowers and can also hover in the air at the flowers. The flower flies as examples resemble wasps can protect them from attacking birds and other insect eaters. Check out the picture number two, it resembles a dog noticing his territory.