Rolig natur / Funny nature

Rolig natur / Funny nature

Att naturen visar upp rolig konst ibland det vet vi. På bild ett på högra sidan ser jag två smala alien ben med två xx som dinglar mellan benen haha 😀 Bild två har jag roterat, då blev det, ja du ser själv 🙂 Klicka gärna på bilderna för att göra dem större.

The nature shows fun art sometimes that we know. On the picture number one on the right side I see two narrow alien legs with two xx dangling between the legs haha 😀 On the picture number two I have rotated, then it became, yes you can see self 🙂 Please click on the pictures to make them bigger.

Rolig is konst / Funny ice art

Rolig is konst / Funny ice art

Det går inte att undvika att skratta när jag ser denna vackra is konst. Den påminner mig om något…kan du se vad isen ser ut som 😀 Klicka gärna på bilderna för att göra dem större.

I can not help laughing when I see this beautiful ice art. It reminds me of something … can you see what the ice looks like: D Please click on the pictures to make them bigger.

Bark / Bark

En kväll i maj innan solen gick ned, så hann jag med att träffa på denna lilla bark bit. Enligt mig ser så den ut som en älg som håller på att feja sina horn.

One night in May before the sun went down, so I had time to hit on this small piece of bark. According to me it looks so like a moose being shed their horns.

Maskerad / Masquerade

Tömde ut en hink med fruset vatten en morgon. I den frusna isen framträder denna is mask, denna skulle man kunna använda om man ska gå på maskerad, om man håller sig ute i kylan.

Emptied a bucket of frozen water one morning. In the frozen ice appears this ice mask, this could be used if one is to go to a costume party, if you stay out in the cold.

 

 

Rolig natur / Fun nature

Naturen är då för rolig ibland. Kan man kalla detta för ett byxa träd eller nått annat, du avgör själv 🙂

Nature is as funny sometimes. Can we call this a trouser tree or something else, you can decide for yourself 🙂

 

 

 

Lille skutt i bäcken / Little Frisky in the creek

Lille skutt i Bamses värld. Ja honom ser jag direkt när jag fotade bilder på en bäck i helgen. Vad ser du? Jag har lagt fokus på bild nummer två för att ni ska se vad jag menar. Visst är det mäktigt hur naturen kan leverera bilder.

Little Frisky of Bamse’s World. Yes, I see him immediately when I photographed images on a creek in the weekend. What do you see? I have put a focus on slide number two that you’ll see what I mean. Is not it impressive how nature can deliver images.