Våren kommer / Spring is coming

Våren kommer / Spring is coming

Våren är på väg. En liten bit från en tall som ser ut som ett hjärta, djupa spår i snön smälter i snön och vackra färger i solnedgång. Klicka gärna på bilderna för att göra dem större.

Spring is on it’s way. A little bit from a pine that looks like a heart, deep grooves in the snow melt in the snow and beautiful colors at sunset. Please click on the pictures to make them bigger.

Vacker natur / Beautiful nature

Vacker natur / Beautiful nature

Det är sällan vi har så lite snö i januari. Men i år blev det en period av varmt väder och nästan all snö smälte bort. Grön mossa på stubbe blir som en färggrann peruk, ljung, bark, fjädrar som rör sig i vinden och hunden såklart. En mysig promenad i skogen en dag i januari. Klicka på bilderna för att göra dem större.

It is rarely we have so little snow in January. But this year there was a period of warm weather and almost all the snow melted away. Green moss on tree stump becomes like a colorful wig, heather, bark, feathers moving in the wind and the dog of course. A nice walk in the woods one day in January. Click on the pictures to make them bigger.

Bark / Bark

En kväll i maj innan solen gick ned, så hann jag med att träffa på denna lilla bark bit. Enligt mig ser så den ut som en älg som håller på att feja sina horn.

One night in May before the sun went down, so I had time to hit on this small piece of bark. According to me it looks so like a moose being shed their horns.

Zeke varg i bamse / Zeke wolf in bamse

Träffade på denna barkbit en dag i skogen. I solens ljus så ser den ut som Zeke vargen i serien Bamse.

Met at this piece of bark a day in the woods. In the light of the sun so it looks like Zeke Wolf in the series Bamse.