Sidensvans / Waxwings

Sidensvans / Waxwings

18 cm. Lätt att känna igen med sin tofs på huvudet och sin brungråa dräkt. Gul teckning på vingarna och gul stjärtspets.
En typisk Norrländsk fågel som helst häckar i norra Norrlands skogsland. Under häckningstiden lever den till stor del av insekter, framför allt myggor och bäcksländor. Under resten av året är den en utpräglad bär och fruktätare, speciellt då koncentrerad på rönnbär.
Boet som består i huvudsak av lavar och mossa, placeras två till fyra meter upp i en gran eller tall. Invändigt fodras boet med hår, dun och fjädrar.

18 cm. Easily recognizable by its crest on its head and its brown gray suit. Yellow markings on the wings and yellow tail.
A typical bird Norrländsk any breed in northern Norrland forest land. During the breeding season it lives largely by insects, especially mosquitoes and stoneflies. During the rest of the year is a marked berries and frugivores, especially when concentrated in the berries.
The nest consisting mainly of lichens and moss, placed two to four meters up in a fir or pine. Inside the nest lined with hair, down and feathers.

Annons

Motvilliga Sidensvansar / Reluctant Waxwings

Motvilliga Sidensvansar / Reluctant Waxwings

Sidensvansen kommer i stora flockar. Men det betyder inte att den alltid vill bli fotograferad. Men baksidan är också vacker.

Waxwings comes in large flocks. But that does not mean that it always wants to be photographed. But the back is also beautiful.

img_0981-3

Sidensvans / Waxwing

Sidensvans / Waxwing

Det är inte ofta som sidensvansen kommer på besök, men när de kommer så kommer de i en stor flock. Äpplen är goda enligt denna fågel.
It is not often that waxwings comes to visit, but when they come they will come in a large flock. Apples are a delicacy of waxwings.

 

 

 

 

 

 

 

 

Trevlig Helg / Nice weekend

En till vecka med studier och arbete att lägga bakom sig, så nu är det dags att fylla på med lite energi. Här sitter Sidensvansen och gottar sig i solen.

One more week of study and work to put behind me, so now is the time to stock up on some energy. Waxwing sits and have a good time in the sun

Trevlig Helg / Nice weekend

img_8953-3

Sidensvans / Waxwing

Sidensvans / Waxwing

Lyckliga mig. Ena dagen fick jag fota Spillkråkan för första gången och i går kom det en flock Sidensvansar som ställde upp på att bli fotograferade.
18 cm, lätt att känna igen med sin tofs på huvudet och sin brungråa dräkt. Gul teckning på vingarna och gul stjärtspets. En typisk Norrländsk fågel som helst häckar i norra Norrlands skogsland. Under häckningstiden lever den till stor del av insekter, framför allt myggor och bäcksländor. Under resten av året är den en utpräglad bär och fruktätare, speciellt då koncentrerad på rönnbär. I gamla skrifter kallas sidensvansen för en ”omättlig” fågel och ” han äter dagligen lika mycket som han själv väger.

Lucky me. One day I shoot Black Woodpecker for the first time and yesterday came a flock of Waxwings who lined up to be photographed.
18 cm, easily recognizable by its crest on its head and its brown gray suit. Yellow markings on the wings and yellow tail. A typical bird northern Sweden any breed in north country forest land. During the breeding season it lives largely by insects, especially mosquitoes and stoneflies. During the rest of the year is a marked berries and frugivores, especially when concentrated in the berries. In ancient writings called silk tail of an ”insatiable” bird and ”he eats every day as much as he himself weighs.