Stubbspretmossa Herzogiella seligeri

Eftersom det finns  så många olika arter av mossor och lavar så är det inte alltid enkelt att lista ut vilken art det ska vara. Vad jag har fått fram så ska detta vara just Herzogiella seligeri.

Because there are so many different species of mosses and lichens, it is not always easy to figure out what species it should be. What I’ve been up so this should be just Herzogiella seligeri.

 

 

 

 

Annons

Stor Svävfluga / Bombylius Major

Stor Svävfluga brukar jag se nästan enbart på våren och här kommer den även i år. Den har en lurvig kropp med mönstrade vingar och den använder sig av en lång snabel för att dricka nektar från blommor. En del arter har en kortare sugsnabel och måste då slå sig ner på blomman. Den påminner om en humla i kroppen men denna art är en tvåvinge. Svävflugan kan sväva/hovra framför blommor som den suger nektar av. Den lägger ägg i närheten av andra insekters bon och sedan tar sig larven in i aktuellt bo. Larverna livnär sig som parasiter på andra insekter. På menyn finns bland annat ägg och larver från bin samt myror. 

Bombylius major I usually see almost exclusively in the spring and this will also be this year. It has a shaggy body with patterned wings and the use of a long proboscis to drink nectar from flowers. Some species have a shorter proboscis and then have to sit down on the flower. It resembles a bumblebee in the body, but this species is a two wings. Bombylius Major can hover in front of flowers which it sucks nectar from. It lays eggs in the vicinity of other insect nests and then take the larva into the current stay. Larvae feed like parasites on other insects. On the menu includes eggs and larvae of bees and ants.