Fröhus av Vallmo / Seed pods of the poppy

Hittade detta fröhus i landet nyligen. Det är ett fröhus från förra årets röda jättevallmo. Jag tycker att fröhuset påminner lite om en bomb i sitt utformande. Naturen är allt konstnärlig i sitt slag.

 Found this seed pods in the country recently. It is a seed pods from last year’s red giant poppy. I think the seed house is somewhat reminiscent of a bomb in its drafting. Nature is all artistic of its kind.

 

 

Annons