Mossor & lavar / Mosses and lichens (Cladonia polycarpoides)

Denna bild får symbolisera dagens Herre på täppan, bägarlaven sträcker stolt på sig och blickar upp mot skyn. 

This picture may symbolize today’s King of the Hill, Cladonia polycarpoides extends proud of himself and gazing up at the sky.

 

 

 

Annons

Hönsfjäder / Chicken feather

En liten hönsfjäder kom svävandes förbi mig och kameran med hjälp av en liten vindpust. Självklart så provfotade jag den, ingen idé att låta vackra motiv gå till spillo.

A small chicken feather hovering came past me and the camera with the help of a small gust of wind. Of course, the test I shot it, no idea to let the beautiful motifs go to waste.