Aktiv panther kort till lång / Active panther short to long

Aktiv panther kort till lång / Active panther short to long

Aktiv panther byggs om från kort till lång. 
Active panther rebuilt from short to long .