Stenknäck / Hawfinch

För första gången i mitt liv så har jag lyckats med att få fota stenknäcken. Under en månads tid har jag sett denna fågel fara omkring här hemma, men det är sällan den visar sig för den är mycket skygg. Det är även första gången jag har fått se denna fågel ute i naturen. Stenknäcken har en stor och kraftig näbb som ni kan se. Den häckar sparsamt i lövskog upp till Vänern-Mälardalen. Sällsynt och mycket lokalt längs Norrlandskusten till Västerbotten. Födan består av frön, körsbärskärnor, frukter, knoppar och insekter. Stenknäcken är uteslutande stann- och strykfågel.

For the first time in my life I have managed to get the shoot hawfinch. For a month, I have seen this bird fly around here at home, but it is rarely the show for the very timid. It is also the first time I’ve seen this bird in the wild. Hawfinch has a large and powerful beak as you can see. It breeds sparsely in the forest up to Vänern-Mälardalen. Rare and very locally along the Norrland coast to Västerbotten. Their diet consists of seeds, cherry stones, fruits, buds and insects. Hawfinch is exclusively sedentary bird and fly around bird.