Uppställning / Line-up

Det ser ut som om grönsiskan beordrar övriga fåglar att inställa sig i ledet 🙂

It looks as if siskin instructs other birds to appear in the ranks 🙂

IMG_1858 (3)

Annons

Sallat / Lettuce

Det är gott att odla egen sallat. Jag besökte en gång en sallats odling som var aningen större än mitt lilla växthus 🙂 eller mycket större 😉  … grönt var det sannerligen i alla fall.

It is good to grow your own lettuce. I once visited a lettuce cultivation which was slightly larger than my little greenhouse 🙂 or much more 😉 … Green was indeed in all cases.

Lika men ändå olika / Same but different

Två katter, olika åldrar, olika raser men nästan samma teckning.

Two cats, different ages, different races, but almost the same drawing.

Blommor i svartvitt / Flowers in monochrome

Bild 1 – Pionknopp efter regnet.
Picture 1 – peony bud after the rain.

 

 

Bild 2 – En del av en rosenknopp.
Picture 2 – A part of a rosebud.

 

 

Bild 3 – Pensé, blommans mitt påminner om en ängel.
Picture 3 – Pansy, the flower is reminiscent of an angel.