Bäcköring yngel / Brook trout fry

Bäcköring yngel / Brook trout fry

Jag stannade till vid en liten bäck i skogen och jag fick chansen att fota denna lilla fisk. Öringen är mycket skydd och vanligtvis så sticker den direkt när man visar sig vid bäcken. Jag fick helt enkelt en lycklig fotostund med fisken.

I stopped at a small stream in the woods and I got the chance to shoot this little fish. The trout are very protective and usually so sticks it immediately when you turn out the stream. I was simply a happy photo moment with the fish.

Annons

Äppelros / Appelros

Även om jag går en runda i min trädgård varje dag …. så hittar jag alltid nått intressant och vackert. En dag tog jag några Rosblad, ett äpple och så blev det enligt mig en äppelros 🙂

Even if I go for a walk in my garden every day …. so do I always reached the interesting and beautiful. One day I took a few rose petals, an apple, and so it was in my opinion an apple rose 🙂

Fötterna upp & huvudet ner / Feet up and head down

Ja katten så roligt…vad är normalt. Denna katt tycks ständigt bete sig annorlunda än alla andra katter. Att sova med huvudet ner och fötterna upp … det är normalt.
Yes cat so funny … what is normal. This cat seems to constantly behave differently than all the other cats. Sleeping with the head down and feet up … it’s normal.

Videsmalbock / Oberea oculata

Det är första gången som jag ser denna färgglada insekt. En skalbagge i familjen långhorningar.
It is the first time I see this colorful insect. A beetle in the family Longhorn Beetles.

Skorpionslända / Panorpa communis

Skorpionsländan hör till de insekter som genomgår en livscykel som omfattar utvecklingsstadierna ägg, larv, puppa och imago. Som larv lever den på marken. Där äter den multnande växter och döda insekter.
Flygperioden äger rum maj-augusti. Välutvecklade vingar till trots kryper den mest omkring i växtligheten i fuktiga, skuggiga lägen nära vatten.
Dess föda består av döda insekter och andra döda smådjur. Ett speciellt beteende hos skorpionsländan är att den ibland uppsöker spindelnät och stjäl spindelns byten.

Panorpa communis among the insects that undergo a life cycle that includes the development stages of egg, larva, pupa and imago. As the larva lives on the ground. There, eat the decaying plants and dead insects.
Flights period takes place from May to August. Well-developed wings despite crawls the most about in the vegetation in moist, shady locations near water.
Its diet consists of dead insects and other small animals dead. A special behavior panorpa communis is that it sometimes seeks out the cobwebs and spider steals prey.

Krollilja / Lilium Martagon

En vacker rosa lilja som återkommer varje år.
A beautiful pink lily that return every year.

 

 

Grönfink unge / Greenfinch youth

En ung grönfink sitter i plommonträdet och myser i solen.
A young greenfinch sits in the plum tree and feel good in the sun.

Alla goda ting är tre / All good things are three

Efter alla goda tre så blev det en skrutt kvar efter att ekorren hade ätit.
After all the good three so it was a snufkin left after the squirrel had eaten.

Frö fluff / Seed fluff

Frö fluff / Seed fluff

Mjölkört eller rallarros har blommat över. Här kommer frö, dun och fluff.

Fireweed has blossomed over. Here comes the seed of down and fluff.