Kraftledning / Power line

Egentligen gillar jag inte kraftledningar i skogen, men jag vet att de behövs för vårt elbehov. De kan dock vara vackra att fotografera. Tryck på bilden för att göra den större.
Världens första kommersiella kraftöverföring över en längre distans ägde rum 1893 mellan Hällsjöns kraftstation och gruvfälten i Grängesberg, en sträcka på 15 kilometer.Vattenkraften hämtades från Vasselsjön och överföringen skedde med växelström. En av Sveriges första större kraftledningar gick mellan Untraverket vid Dalälven och Värtaelverket i Stockholm  och invigdes 1918. Sträckan var omkring 132 kilometer.

I do not like power lines in the woods, but I know that they are needed for our electricity needs. However, they can be beautiful to photograph. Press on image to enlarge.
The world’s first commercial power transmission over a longer distance took place in 1893 between the Pour Sea Power Station and mining fields in Grängesberg, a distance of 15 kilometers. Hydropower brought from Vasselsjön and the transfer took place with AC. One of Sweden’s first major power lines go between Untra Agency Dalälven and Värtaelverket in Stockholm and opened in 1918. The distance was about 132 kilometers.

 

Annons

Sidensvans / Waxwing

Sidensvans / Waxwing

Det är inte ofta som sidensvansen kommer på besök, men när de kommer så kommer de i en stor flock. Äpplen är goda enligt denna fågel.
It is not often that waxwings comes to visit, but when they come they will come in a large flock. Apples are a delicacy of waxwings.