Första snön / The first snow

Första snön / The first snow

I år kom det mycket snö direkt i början på november. Snön tynger ner gräs och grenar.

This year a lot of snow directly in early November. The snow weighing down grass and branches.

 

Annons

Trollslända / Dragonfly

Trollslända / Dragonfly

Mitt måtto är att jag kan inte och vill inte fuska när det gäller att fotografera…men precis nu så har jag gjort det…fuskat. En tidig morgon i Oktober när jag kollade in tomten en tidig morgon,  så träffade jag på en trollslända….så stilla och så vacker. Men tyvärr så var den död….men jag placerade ut den på fin mark och fotade.
Trollsländor är enligt mig svåra att fotografera, de vill inte sitta stilla utan flyger gärna omkring. Jag fotade trollsländan i olika miljöer, men dessa vill jag visa för dig. Jag tycker att den är vacker även om den är död tyvärr.

My sense is that I can not and do not want to cheat when it comes to photograph … but right now I’ve done it … cheated. Early one morning in October when I checked out the garden early one morning, I met a dragonfly …. so quiet and so beautiful. But unfortunately that was the death …. but I placed it on the fine soil and took photos.
Dragonflies are according to me difficult to photograph, they do not want to sit still, but happy to fly around. I photographed the dragonfly in different environments, but these, I want to show you. I think it is beautiful even if it is dead, unfortunately.

 

 

Kungen av bröd / The king of bread

Talgoxen kommer alltid troget och besöker matbordet. Vem styr inte över brödet om inte talgoxen.

Tit will always faithful and visiting the dining table. Who has no control over the bread if not the great tit.

 

img_1600-4

Talgoxe / Great tit

 

 

Oktober känsla / October feeling

Oktober känsla / October feeling

En härlig tur i skogen i oktober. Klicka på varje enskild bild när du tittar för att ge fotot mer rättvisa.

A lovely walk in the woods in October.Click on each image when you look to give the photo more justice.

 

 

Törstig på vatten / Thirsty for water

Ja varför ska man välja en liten skål med vatten …. när det finns en hel tunna full med vatten.

Yes why should you choose a small bowl of water …. when there is a whole barrel full of water.

 

 

Enbär / Juniper

Enbär / Juniper

Jag fotade dessa vackra enbär i oktober. Enbär är antiseptisk och därför bra vid urinvägsinfektioner, blåskatarr och eksem. Enbär har lång mognadsprocess på flera år och därför kan du hitta bär i både grönt, blått och svart. Ett nyttigt gott bär som använts sedan medeltiden i matlagning och naturlig egenvård.

I photographed these beautiful juniper in October. Juniper is antiseptic and therefore good for urinary tract infections, cystitis and eczema. Juniper has a long maturation process for several years, and therefore you can find berries in both green, blue and black. A good healthy berry that has been used since the Middle Ages in cooking and natural personal care.

 

Stilleben / Still life

Stilleben eller vad det kallas i modernt språk. I dag finns det så många fina ord på allt så en blir då allt snurrig. Men annars så går det ju också bra att säga ….ett lingon och ett barr på en stubbe i skogen. Detta foto är fotat i oktober.

Still life or whatever it is called in modern language. Today there are so many nice words at all, so one becomes increasingly dizzy. But otherwise it is of course also good to say …. the cranberries and the needles on a tree stump in the woods. This photo is photographed in October.

 

 

Hus svartvitt / Houses in black and white

Fotade baksidan på huset hemma i svartvitt när första snön kom.

Footed back of the house at home in monochrome when the first snow came.