Klara Färdiga Gå! / Ready Set Go!

Klara Färdiga Gå! / Ready Set Go!img_2576-2Först till jordnötterna vinner! Svartmes mot Talgoxe.
First to peanuts wins! Coal tit vs Great tit.

Annons

Linderödsvin / Linderod pig

Linderödsvin / Linderod pig

Förra helgen när jag var jag ute och åkte spark med hunden, så passerade jag dessa glada grisar som njöt av vårsolen.
Linderödssvinen trivs bäst när de får vistas utomhus, även vintertid, och har behållit sitt naturliga härdiga beteende. Linderödssvinet har sitt ursprung i det gamla, svenska skogssvinet, som strövade i Sydsveriges bok- och ekskogar fram till slutet av 1800-talet. Den gamla lantrasen växer betydligt långsammare än gödsvinen men de är härdiga och duktiga på att söka sin egen mat. Vikt: Galt ca 250 kg, sugga ca 150 kg.
Mankhöjd: ca 1 m. Antal ungar: 4-12 kultingar.
Medellivslängd: 8-10 år ibland upp till 20.
Äter: Allätare, men mest växter.

Last weekend when I was went out and kick sled with the dog, I passed this happy pigs that enjoyed the spring sunshine.
Linderod pigs are happiest when they are outdoors, even in winter, and has retained its natural resistant behavior. Linderod Pig originates in the old Swedish forest pig that roamed in southern Sweden beech and oak forests until the end of the 1800s. The old landrace grows significantly slower than fattening pig but they are hardy and able to seek their own food. Weight: Galt about 250 kg, about 150 kg sow.
Height: 1 m. Number of kids: 4-12 piglets.
Life expectancy: 8-10 years, sometimes up to 20.
Eats: Omnivorous, but most plants.