En vacker vinterdag / A beautiful winter day

En vacker vinterdag / A beautiful winter day

Ja äntligen så är jag åter. Jag är lycklig…dator fungerar, bilder syns och texten syns. En otroligt härlig dag i februari vill jag visa dig. Träd, snö, hund och skidspår.

Yes finally, I’m back. I’m happy … computer works, images are visible and the text is visible. An incredibly beautiful day in February, I want to show you. Trees, snow, dog and ski trails.

img_1081-3img_1325-3img_1316-2img_1307-3img_1306-4img_1296-3img_1289-3img_1259-3img_1248-3img_1247-4img_1242-3img_1234-2img_1173-3