Svartvit vs grå / Monochrome vs gray

Vackra fjädrar i svart vitt och grått.
Beautiful feathers in black and white and gray.

Mindre korsnäbb / Crossbill

Mindre korsnäbb / Crossbill

 

IMG_0968 (2)

Mindre korsnäbb hona / Crossbill female

 

IMG_3445 (2)

Mindre korsnäbb hane / Crossbill male

 

För första gången i mitt liv så har jag fått fotat mindre korsnäbb. Jag vet att bilderna inte är bra för det är ett mycket långt avstånd, men lyckan att få fota denna fågel är så stor så jag vill ändå dela med dig.
17 cm. Stor kraftig fink med korslagd näbbspets. Hannens röda och honans gröngula övergump syns tydligt i flykt.
Större korsnäbb: Har kraftigare näbb och kortare hals.
Finns i hela Sverige där det växer barrträd. Äter företrädelsevis frön från grankottar.

For the first time in my life I have been photographed crossbill. I know that the pictures are not good because it is a very long distance, but the good fortune to shoot this bird is so big so I would like to share with you.
17 cm. Large heavy finch with crossplied beak tip. The male and female red green yellow rump is clearly visible in flight.
Larger crossbill: Have powerful beak and shorter neck.
Available in all of Sweden where there is growing conifers. Eat preferably seeds from pine cones
.