Graffiti är överallt / Graffiti is everywhere

Graffiti är överallt / Graffiti is everywhere

IMG_6780 (2)

Jag brukar se graffiti i staden, under broar, i tunnlar men nu även ute i bäcken.

I tend to see graffiti in the city, under bridges, in tunnels, but now even out of the creek.

Vårvinter / Early spring

Vårvinter / Early spring

Fortfarande är det en hel del snö ute i skogen. Solen skiner, vinden yr, våren kämpar för att få ett fäste. Det är vackert att se det som töar fram ur snön. Gräs, kottar och den ständigt vackra bäcken. Klicka gärna på bilderna för att göra dem större.

Still it is a lot of snow in the woods. The sun is shining, the wind blows, spring is struggling to get a foothold. It is beautiful to see the thawing out of the snow. Grass, pine cones and the ever beautiful creek. Click on the pictures to make them bigger.