Vår vid tjärnen / Spring at the forest lake

Vår vid tjärnen / Spring at the forest lake

Vår vid tjärnen. Vid tjärnens skuggiga sida ligger isen envist kvar, även om solen smälter den mer och mer för varje dag. Många olika fåglar som kricka, knipa, trana och gräsand visade upp sig när jag skulle fotografera, men de stannade retfullt kvar på andra sidan av tjärnen. Just i det ögonblicket önskade jag att jag kunde zooma ännu mera med kameran och ändå behålla skärpan. Men jag är nöjd som fick ta del av den vackra naturen och alla fåglarna. På sista bilden trumpetar tranorna exakt samtidigt hela tiden. Deras rop ekade över tjärnen och spred sig vidare ut över träden i skogen. Det är förvånade vilken stark röst dom har, jag tror inte att min vackra stämma skulle höras lika bra 🙂 Bilderna här är tagna innan det sista snövädret kom, så jag undrar hur det ser ut där uppe i skogen nu. Det blev många bilder, men det är för att det är svårt att välja bort bilder. Klicka gärna på bilderna för att göra dem större.

Spring at the forest lake. At the shaded side of the lake lies the ice stubbornly left, even though the sun melts it more and more for every day. Many different birds as common teal, common goldeneye, common crane and mallard showed up their self when I was going to photograph, but they stayed teasing on the other side of the lake. Just in that moment, I wished I could zoom even more with the camera and still maintain the sharpness. But I am pleased to meet the beautiful nature and all the birds. On the last picture, the cranes trumpet exactly at the same time. Their cry echoes over the lake and spread out beyond the trees in the woods. It is amazed what strong voice they have, I do not think my beautiful voice will be heard as well 🙂 The pictures here are taken before the last snowy weather, so I wonder how it looks up there in the woods right now. Please click on the pictures to make them bigger.

 

Solnedgång vid skogen / Sunset at the forest

Solnedgång vid skogen / Sunset at the forest

Det händer att det är vackra vårkvällar med vacker solnedgång. Här bjuder jag er på kvällssolens sista varma vackra gula färg innan det blir natt och mörkret tar vid. Klicka på bilderna för att göra dem större.

It happens that it’s beautiful spring evenings with beautiful sunset. Here I invite you to the last sun’s warm and beautiful yellow color before it becomes night and the darkness takes on. Click on the pictures to make them bigger.

Fåglar i massor / Lot of birds

Fåglar i massor / Lot of birds

 

Nu när sista snövädret kom har många fåglar visat sig som vill ha fågelmat. En av mina favoriter är rödhaken. Rödhaken är så vacker med färgen orange på bröstet. Här hos mig är den skygg och svår att få fota. Klicka gärna på bilderna för att göra dem större.

Now when the last snowy weather came, many birds have shown up and wants some food. One of my favorites is the European robin. The European robin is so beautiful with the orange color on the chest. Here with me it’s shy and difficult to get a photo of. Please click on the pictures to make them bigger.

Orre / Black grouse

Orre / Black grouse

Här kan ni se en tupp. 50 cm. Stor skogshönsfågel. Tuppens fjäderdräkt är glänsande blåsvart, klarröda valkar över ögonen och stjärten är svart på ovansidan ock vitt på undersidan. Hönan och ungfågeln är spräckligt gråbruna med en lätt kluven stjärt.
Mer eller mindre allmän i södra Sverige, men blir mer och mer ovanlig ju längre upp i norr man kommer. Föredrar öppna skogsmarker såsom hedar, mossar och kalhyggen. Går ibland upp på grusade skogsvägar för att äta småsten som hjälp till matsmältningen. Äter bär, björkknoppar frön och skott. Under sommaren äter ungfåglarna också insekter, larver och andra smådjur. Klicka på bilderna för att göra dem större.

Here you can see a male. 50 cm. Large forest bird. The teat’s feather suit is shiny blue black, bright red whales over the eyes and the tail is black on the top and white on the underside. The hen and the young bird are sparsely gray-brown with a slightly twisted tail.
More or less common in southern Sweden, but is becoming more and more unusual the further up in the north one comes. Prefer open forest fields such as heaths, mosses and calygues. Sometimes go up to graveled woods to eat pebbles to help digestion. Eating berries, birch seeds seeds and shoots. During the summer, the young birds also eat insects, larvae and other small animals. Click on the pictures to make them bigger.

 

 

 

 

Vinter på en natt / Winter on one night

Vinter på en natt / Winter on one night

Våren är här men det är fortfarande kallt på nätterna och även de flesta dagarna. Den mesta snön har smält bort, förutom högre upp i skogen där det är kallare och snö finns kvar fortfarande. I går på kvällen började snön att åter falla ner och i dag på morgonen var det vinter med snö igen. Vinter på en natt. Klicka på bilderna för att göra dem större.

Spring is here but it is still cold at night and even most of the days. Most snow has melted away, except higher up in the woods where it is colder and snow is still left. Yesterday evening the snow began to fall again and today it was winter with snow again. Winter on one night. Click on the pictures to make them bigger.

Grusgrop och vårbäck / Gravel pit and spring brook

Grusgrop och vårbäck / Gravel pit and spring brook

Tidigt en morgon jag springer fram och tillbaka, vart är cykeln. Var ställde jag den i höstas. Slutligen hittar jag den i en bod och pumpar cykeldäcken. Hunden vill följa med såklart. Vi trampar norrut efter upptinade grusvägar. Det fins mycket spännande att fota efter vägen. Blommor, bäckar och vackra grustag. En lycklig hund far fram med alla fötter i luften. Klicka på bilderna för att göra dem större.

Early one morning I run back and forth, where is the bike. Where did I put it this fall? Finally, I find it in a shed and pump the bicycle deck. The dog wants to come along with of course. We trample north after untouched gravel roads. It is very exciting to go after the road. Flowers, streams and beautiful farmland. A happy dog gets up with all the feet in the air. Click on the pictures to make them bigger

Fåglar / Birds

Fåglar / Birds

Fåglar som vill visa upp sig nu när det är vår. Grönsiska, Grönfink, Knipa, Trana, Bofink, Koltrast, Bergfink, Mås, Sädesärla, Gräsand och Skäggdopping.
Klicka på bilderna för att göra dem större.

Birds who want to show up now when it is spring. Eurasian siskin, Green finch, Golden eye, Crane, Chaffinch, Blackbird, Brambling,  Gull, Wagtail, Mallard and Great crested grebe.
Click on the pictures to make them bigger.


Våren vid bäcken / Spring time at the creek

Våren vid bäcken / Spring time at the creek

Jag och hunden gick till bäcken, nu är det vår. Vacker Tibast med rosa blommor är ett säkert vårtecken, vatten som porlar i bäcken, lav, torkat gräs och färska tallskott. Klicka på bilderna för att göra dem större.

Me and the dog went to the creek, now it’s spring time. Beautiful Mezereon with pink flowers is a sure sign of spring,  water that bubbles in the stream, lichen, dried grass and fresh pine shoots. Click on the pictures to make them bigger.