Is figurer / Ice self formation

Is figurer / Ice self formation

Is är roligt att fotografera och det är spännande att få se de olika is formationer som bildas, helt av sig självt. Här kan du se formen av ett hjärta, ögon och ett foster. Klicka på bilderna för att göra dem större.

Ice is fun to photograph and it’s exciting to see the different ice self formations formed completely by itself. Here you can see the shape of a heart, eyes, and a fetus. Click on the pictures to make them bigger.

 

Annons