Naturen i februari / Nature in February

Naturen i februari. Fåglar, spår, däck, naturen, så frön och rådjur. Vänligen klicka gärna på bilderna för att göra dem större.

Nature in February. Birds, track, tire, nature, cultivated seeds and deer. Please click on the pictures to make them bigger.

 

Smultronblomma / Wild Strawberry Flower

I januari sådde jag frön av smultron. Nu blommar dom för fullt och ger smultron …. men nu är hösten här och kallt är det. Det blir en kort säsong i år, så jag får hoppas på en längre säsong nästa år.

In January, I sowed the seeds of the wild strawberry. Now they bloom in full and provide hideaways …. but now autumn is here and it is cold. There will be a short season this year, so I hope for a longer season next year.

 

 

Potatis blommor / Potato Flowers

Potatis blommor / Potato Flowers

I år var jag sen med sätta potatis, så frågan är om det hinner bli några ätbara potatisar innan den riktiga hösten kommer. Det kanske bara blir små spelkulor…men då har jag sätt potatis till nästa vår. Men hur som helst så tycker jag att potatis blommorna är mycket vackra. De blommar för fullt här hos mig just nu. Jag tycker att de ibland påminner om Amaryllis blomman. Som vanligt så har jag svårt att välja ut vilka bilder som jag ska lägga ut….men här kommer några godbitar.

This year I was late with planting potatoes, so the question is if the whether it is time to get some edible potatoes before the real autumn. There may be only small marbles … but then I have to put small potatoes next spring. But anyway, I think potatoes flowers are very beautiful. The full bloom here with me right now. I think that sometimes reminiscent of Amaryllis flower. As usual, I have a hard time choosing which pictures I will post …. but here are a few tidbits.

Sallat / Lettuce

Det är gott att odla egen sallat. Jag besökte en gång en sallats odling som var aningen större än mitt lilla växthus 🙂 eller mycket större 😉  … grönt var det sannerligen i alla fall.

It is good to grow your own lettuce. I once visited a lettuce cultivation which was slightly larger than my little greenhouse 🙂 or much more 😉 … Green was indeed in all cases.